Formulier maken met keuze-opties

Je kan op het formulier van je website een veld toevoegen waarbij de bezoeker keuze-opties heeft. Je kan ook kiezen als de bezoeker maar één vakje kan aankruisen of meerdere vakjes.

Bekijk hieronder de video:

Met volgend stappenplan kan je eenvoudig keuze-opties toevoegen aan je formulier:

Stap 1: Ga op je formulier naar 'Webformulier'.

Stap 2: Tik bij 'Nieuw besturingselement' de titel van het veld.

Stap 3: Kies bij 'Type' voor 'Keuze-opties'.

Stap 4: Kies of het veld al dan niet verplicht is.

Stap 5: Klik op 'Toevoegen'.

Stap 6: Scroll door naar het hokje 'Meerdere'.

  • Hier kan je aankruisen als bezoekers meerdere keuzes hebben en meerdere vakjes mogen aankruisen.

Stap 7: Klik in het vak 'Opties'.

  • Dit is een verplicht veld. Hier maak je de verschillende veldjes aan die kunnen aangekruist worden door de bezoeker.
  • Om de opties toe te voegen moet je volgende tikken: veilige_sleutel|Een leesbare optie
    Bijvoorbeeld:
    1|Ja
    2|Nee
  • Het is daarbij erg belangrijk dat je het juiste symbool (|) tussen de letters kopieert en plakt.

Stap 8: Klik op 'Component opslaan'.

Stap 9: Klik daarna op 'Weergeven' en bekijk daarna het resultaat.